INFORMAȚII GENERALE

Utilizatorul sau vizitatorul site-ului www.cottony.md este conștient de competențele și mijloacele necesare pentru accesarea și utilizarea acestuia, fiind de asemenea conștient că accesul pe site-ul este absolut gratuit.

Protecția datelor personale este foarte importantă pentru noi, de aceea acordăm o deosebită atenție protecției și securității datelor colectate și prelucrate prin intermediul site-ului www.cottony.md sau a instrumentelor oferite de acesta.

Accesarea și utilizarea frauduloasă a www.cottony.md, falsificarea și furtul datelor cu caracter personal constituie o infracțiune gravă și va fi pedepsită conform normelor legale ale Republicii Moldova.

Documentele recepționate, precum și accesul obținut de la COTTONY de către utilizator, de altfel și utilizarea www.cottony.md indică acordul expres al utilizatorului cu prezenta Politică de Confidențialitate.

www.cottony.md oferă o securitate deplină a informațiilor personale primite de la vizitatorii și utilizatorii site-ului. Prezenta politică de confidențialitate este elaborată cu scopul de a prezenta lista datelor, care pot fi solicitate de la utilizatori de către www.cottony.md și de asemenea, modalitățile de prelucrare a acestor informații de către COTTONY.

În prezenta Politică de Confidențialitate de asemenea sunt indicate scopurile pentru care se pot solicita diverse informații personale sau situațiile în care informațiile personale pot fi divulgate.

De asemenea, în Politica de Confidențialitate sunt indicate măsurile de bază care trebuie luate de utilizatori și Clienți pentru ca informațiile personale ale acestora să rămână confidențiale și securizate.

CONȚINUTUL

Toate informațiile conținute pe Site, produse și servicii oferite descrise, sunt valabile doar pentru COTTONY și sunt proprietatea exclusivă a acesteia.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

COTTONY este unicul titular al drepturilor de proprietate asupra elementelor de construcție a site-ului www.cottony.md, în special date de conținut, text, imagini, benzi video, etc.

Orice reproducere, utilizare a informațiilor conținute pe site-ul web, se poate efectua doar cu acordul scris al COTTONY, în scopuri strict personale și cu indicarea obligatorie a sursei.

Copierea ilegală a datelor, procesarea, modificarea paginii web sau a unor părți din acesta, denaturarea conținutului acestuia sub orice altă formă sunt interzise și sancționate conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

INFORMAȚII PRIMITE DE LA UTILIZATORI, PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII ACESTORA

Informațiile primite de www.cottony.md sunt acumulate exclusiv pentru: a efectua o gestiune tehnică a instrumentelor oferite de către COTTONY, precum și de a efectua o analiză și îmbunătăți sistemul de gestiune elaborat cu denumirea de www.cottony.md; a oferi informații utilizatorilor referitor la serviciile oferite de www.cottony.md; pentru a Vă putea oferi informații privind produsele standard sau prin analiza produselor achiziționate, a tranzacțiilor efectuate, pentru a vizualiza istoricul de consum în cazul clienților COTTONY înregistrați; în scopuri de analize de marketing; sau în alte scopuri indicate conform prezentei politici de confidențialitate.

În sensul Politicii de Confidențialitate, prin informații personale se subînțelege: date personale care utilizatorul în mod individual și conștient le furnizează către COTTONY prin completarea datelor (ex. Nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, datele privind produsele achiziționate, acum ar fi: cantitatea, valoarea, data achiziției etc.) precum și date acumulate în mod automatizat de către www.cottony.md ca urmare a utilizării acesteia: IP-adress, informații despre dispozitivul utilizat, zona de acces, sistemul de operare de pe care s-a accesat, etc.

OFERIREA INFORMAȚIILOR UTILIZATORILOR PERSOANELOR TERȚE

Informațiile confidențiale pot fi prezentate unor persoane terțe doar în cazul unor solicitări parvenite în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova și care țin de:

Punerea în aplicare și executarea deciziilor judecătorești, hotărârilor de judecată sau executarea cerințelor legale ale autorităților din Republica Moldova

Depistarea, descurajarea și eliminarea fraudelor sau a defecțiunilor tehnice de securitate

Protejarea drepturilor, proprietăților și securității COTTONY, utilizatorilor www.cottony.md în cadrul cadrului normativ juridic legal din Republica Moldova și conform legii aplicabile în Republica Moldova.

Informațiile statistice ce se pot acumula în baza www.cottony.md se consideră date confidențiale. Aceste informații se pot solicita și COTTONY le poate livra doar la propria dorință și exclusiv în baza unui cost convenit cu solicitantul de date statistice. Datele statistice NU cuprind informații personale, ci doar date generale spre exemplu: număr de clienți, număr de încărcări, evoluția ponderii pe diverse regiuni, sau alte asemenea.

MĂSURILE DE SECURITATE ȘI PROTECȚIE A INFORMAȚIILOR

COTTONY ia toate măsurile necesare pentru a garanta securitatea deplină a informațiilor și protecția acestora. Prin protecție și securitate se cuprind măsuri ce se referă la reducerea încercărilor neautorizate de acces, eliminarea oricăror situații de abuz ce țin de modificarea, divulgarea sau distrugerea informațiilor. În mod special, COTTONY în mod continuu îmbunătățește metodele de colectare, stocare și prelucrare a datelor, inclusiv măsuri fizice de securitate, pentru a contracara accesul neautorizat la sistemele de stocare a informațiilor în scop de furt a bunurilor, phishing sau alte tipuri de fraude.

COTTONY de asemenea limitează accesul personalului, contractorilor și altor agenți la informațiile deținute și prelucrate, având încheiate contracte stricte de protecție a confidențialității datelor, limitării accesului sau păstrării caracterului confidențial al datelor. Pentru orice abatere de la condiții contractuale sunt aplicate măsuri aspre care nu se referă doar la penalități și amenzi, ci și la dreptul de a acționa în judecată încălcările de confidențialitate constatate.

De confidențialitatea informațiilor de asemenea sunt informați și utilizatorii www.cottony.md care sunt obligați să păstreze datele de înregistrare strict secret, inclusiv numele de utilizator și parola. Utilizatorul se obligă ca în cel mai scurt timp să informeze COTTONY despre orice situație suspectă de acces neautorizat la contul personal al acestuia.

Respectarea măsurilor de securitate recomandate de COTTONY permite a garanta securitatea maximă a datelor prezentate, fie că acestea sunt date personale, date de acces la cont sau orice informații de altă natură.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

COTTONY în orice moment poate actualiza Politica de Confidențialitate și poate modifica conținutul acesteia în sensul îmbunătățirii ei și sporirii nivelului de securitate și protecție a informațiilor. Orice modificări ale Politicii de Confidențialitate intră în vigoare în momentul plasării lor pe site, în cazul în care alte situații nu au fost prevăzute. În sensul dat COTTONY recomandă tuturor vizitatorilor, partenerilor, utilizatorilor de a verifica regulat Politica de Confidențialitate pentru a face cunoștință cu modificările și a ști cele mai noi actualizări aplicate.